AXA in Poland

Alphabetical order

Assistance

Inter Partner Assistance

Ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Warsaw Trade Tower

VII piętro

Phone: +48 22 529 84 00

Fax: +48 22 529 84 41

Internet website: http://ipa.com.pl/

Careers

Contact: biuro@ipa.com.pl

Insurance

AVANSSUR S.A.

Oddzia? w Polsce

ul. Ch?odna 51

00-867 Warsaw

Phone : +48 22 599 90 00

Fax : +48 22 599 90 01

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Chlodna 51

00-867 Warszawa 

Phone : +48 22 555 00 50

Fax +48 22 555 00 52

Internet website: www.axa.pl

Contact: ubezpieczenia@axa-polska.pl

AXA ART

Chłodna 51

00-867 Warszawa

Phone: +48 22 555 00 50

Fax: +48 22 555 05 00

Internet website: http://www.axa-polska.pl/oferta-indywidualna/ochrona/ubezpieczenie-dziel-sztuki-axa-art/

Careers

AXA Direct

Chlodna St. 51
00-867 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 599 90 00

Fax: + 48 22 599 90 01

Internet website: www.axadirect.pl

Careers

AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Ul. Chlodna 51

00-867 Warszawa

Phone : +48 22 555 00 50

Fax +48 22 555 00 52

Internet website: www.axa.pl

Contact: emerytury@axa-polska.pl

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ul. Chlodna 51

00-867 Warszawa 

Phone : +48 22 555 00 50

Fax +48 22 555 00 52

Internet website: www.axa.pl

Contact: ubezpieczenia@axa-polska.pl