AXA in Germany

AXA Konzern

Alphabetical order

Asset Management and financial services

ACMBernstein GmbH

AXA Investment Managers

 • Internet Website: www.axa-im.de

 • Careers
 • Bleichstraße 2-4

  60313 Frankfurt am Main

 • Phone: +4969900250

  Fax: +496990025-15990

AXA Liabilities Managers Germany

 • Internet Website: www.axa-lm.com

 • Careers
 • Börsenplatz 1

  D-50667 Cologne

 • Phone : +49 221 148 24580

  Fax : +49 221 148 32 559

AXA Merkens Fonds

AXA Private Equity

AXA Real Estate Investment Managers

 • Careers
 • 95 Innere Kanalstr

  50823 Köln

 • Phone: +49 221 1615 0

Assistance

AXA Assistance

Corporate Risks Insurance

AXA Corporate Solutions

Insurance

AXA ART

AXA Konzern

AXA Krankenversicherung

AXA Lebensversicherung

AXA Versicherung

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG

Deutsche Ärzteversicherung

Internal IT services provider

AXA Group Solutions Germany

AXA Technology Services Germany

 • Colonia-Allee 10-20

  51067 Köln

Retail Banking

AXA Bank

 • Internet website: www.axa.de

 • Careers
 • Colonia-Allee 10-20

  51067 Köln

  Postfach 92 03 42, 51153 Köln

 • Phone : +01 805 77 10 89

  Fax: +0 221 148 38 901